Sunday, August 10, 2008

Keluarga....


Kebahagiaan hidup berkeluarga adalah menjadi teras bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat serta negara.Oleh karenanya masyarakat itu dibina dari sebuah keluarga, sudah pasti nilai-nilai yang baik dan murni tidak kelihatan selagi nilai-nilai itu belum diamalkan oleh setiap orang dalam keluarga. Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang terhadap dirinya dan juga masyarakat. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab membina dan mendidik dirinya, akalnya, harta benda, nyawa dan kehormatannya.

Islam menegaskan garis panduan yang mewajibkan kedua orang tua memelihara anak-anak mereka dengan baik dan memberikan didikan yang sempurna.
Sebaik-baik didikan adalah apa yang digambarkan Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13, dimana Allah SWT memuji dan menceritakan didikan yang diberikan Luqman kepada anaknya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar".Seterusnya banyak lagi ajaran dan didikan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya yang meliputi bidang akidah, ibadah, kemasyarakatan dan sebagainya. Antara lain:

*
Pertama, mendirikan ibadah solat.
*
Kedua, menyeru manusia berbuat kebaikan dan mencegah dari berbuat kemungkaran.
*
Ketiga, bersabar ketika berhadapan dengan ujian hidup.
*
Keempat, mengimani setiap yang baik pasti ada balasannya, begitu juga sebaliknya. Kelima, tidak berlaku sombong terhadap orang lain.
*
Keenam, sentiasa merendah diri.
*
Ketujuh, hidup secara sederhana.
*
Kelapan, jangan meninggikan suara kepada orang lain.

0 comments: